Kwalifikacja R.07

czerwiec 2019

W celu zmniejszenia oddziaływania silnego wiatru w czasie pomiarów natężenia hałasu, mierzonego decybelomierzem należy