Kwalifikacja R.07

styczeń 2018

Oblicz ładunek zanieczyszczeń BZT5 dla miasta liczącego 10 000 mieszkańców, jeżeli ładunek jednostkowy wynosi 60 g BZT5/Mxdb.