Kwalifikacja R.07

czerwiec 2015

Materiałów niebezpiecznych, substancji i mieszanin chemicznych, zaliczanych do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, nie wolno przechowywać w pojemnikach