Kwalifikacja R.06

czerwiec 2015

Firma świadcząca usługi rolnicze zamierza rozszerzyć działalność o usługi w zakresie rachunkowości. W tym celu powinna zatrudnić

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05