Kwalifikacja R.06

czerwiec 2017

Producent przecieru pomidorowego na wyprodukowanie 1 tony przecieru zużywa 1,5 tony świeżych pomidorów. Ile ton świeżych pomidorów potrzeba, aby wyprodukować 12 ton przecieru?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05