Kwalifikacja R.06

styczeń 2015

Proces polegający na krótkotrwałym ogrzaniu produktu do temperatury nieprzekraczającej 100 °C w celu zniszczenia drobnoustrojów to

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05