Kwalifikacja R.06

styczeń 2016

Jednostka posiada środek trwały amortyzowany metodą degresywną. Jego wartość początkowa wynosi 30 000,00 zł, roczna stawka amortyzacji wynosi 10%, a współczynnik podwyższający 2. Jaka będzie kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego w pierwszym roku jego użytkowania?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05