Kwalifikacja R.06

czerwiec 2015

Systemowe postępowanie mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń żywności podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji nosi w skrócie nazwę

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05