Kwalifikacja R.06

październik 2016

Dodatkiem do produktów zawierających tłuszcze, zabezpieczającym je przed jełczeniem, są

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05