Kwalifikacja R.06

styczeń 2019

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie produkcji rolniczejR.03
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05