Kwalifikacja R.05

styczeń 2015

W celu skutecznego zabezpieczenia sadu owocowego przed przymrozkiem należy zastosować