Kwalifikacja R.05

styczeń 2019

Do wykonania kompozycji wielkanocnej stosuje się pędy