Kwalifikacja R.05

czerwiec 2015

Podczas przygotowania gleby przed założeniem sadu, przed orką głęboką należy zastosować nawożenie