Kwalifikacja R.05

czerwiec 2014

Wybierz najniższą roślinę, którą należy posadzić na rabacie bylinowej o stopniowanej wysokości.