Kwalifikacja R.05

styczeń 2014

W nowoczesnej uprawie ozdobnych roślin doniczkowych na stołach stosuje się nawadnianie