Kwalifikacja R.05

październik 2016

Do usunięcia mchu i zbitego filcu na trawnikach należy zastosować