Kwalifikacja R.05

styczeń 2015

Narzędziem przeznaczonym do wykonywania głębokiej orki przedzimowej jest