Kwalifikacja R.04

wrzesień 2014

Które niekorzystne zjawisko, najczęściej w okresie deszczowej i ciepłej pogody, występuje u roślin zbożowych?