Kwalifikacja R.04

styczeń 2020

Oblicz koszty całkowite na 1 rodzinę pszczelą w pasiece stacjonarnej, jeżeli koszty bezpośrednie wynoszą 156 zł, a koszty pośrednie na 1 rodzinę kształtują się następująco: składka ulowa 3 zł, dzierżawa pasieczyska 8 zł, amortyzacja 10 zł, ubezpieczenie 5 zł.