Kwalifikacja R.04

wrzesień 2014

Które urządzenie stosuje się do oczyszczania roślin okopowych?