Kwalifikacja R.04

styczeń 2019

Który z wymienionych miodów ma znacznie więcej fruktozy w stosunku do zawartości glukozy?