Kwalifikacja R.04

styczeń 2017

Jaki typ aparatu gębowego posiada pszczoła miodna?