Kwalifikacja R.03

styczeń 2017

Przy jakiej temperaturze i wilgotności powietrza krowy będą odczuwać stres cieplny?

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05