Kwalifikacja R.03

październik 2013

Podczas transportu ciągnikiem z obciążoną przyczepą dwuosiową zbyt niskie ciśnienie w układzie pneumatycznym ciągnika może spowodować

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05