Kwalifikacja R.03

październik 2016

Na jaką powierzchnię gruntów ornych można zastosować obornik przechowywany na płycie o wymiarach  50 m x 20 m x 1,5 m, jeśli zaplanowana dawka wynosi 30 t/ha, a 1 m3 nawozu waży 900 kg?

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05