Kwalifikacja R.03

październik 2016

Oblicz powierzchnię kurnika dla 1 500 niosek utrzymywanych na ściółce, jeśli norma obsady wynosi 6 ptaków/m2.

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieR.06
Prowadzenie produkcji rolniczejRL.03
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieRL.07
Prowadzenie produkcji rolniczejROL.04
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieROL.05