Kwalifikacja R.02

czerwiec 2018

Stajnia posiada 10 koni „pod siodło”. Konie pracują pod siodłem 6 dni w tygodniu po 2 godziny. Opłata za godzinę jazdy wynosi 40 zł. Oblicz jaki będzie maksymalny przychód stajni z jazd konnych w okresie pełnych 4 tygodni.