Kwalifikacja R.02

wrzesień 2014

Podczas jazdy zastępu w terenie w kłusie należy zachować odstępy pomiędzy końmi wynoszące