Kwalifikacja R.02

styczeń 2018

Do konserwacji i czyszczenia skórzanych elementów rzędu jeździeckiego używa się mydła