Kwalifikacja R.02

październik 2016

Zawody w konkurencji ujeżdżenia rozgrywane są na czworoboku o wymiarach: