Kwalifikacja R.01

styczeń 2019

Szerokość szlaku zrywkowego powinna być większa od szerokości skiddera o