Kwalifikacja R.01

styczeń 2019

Maksymalny spadek powierzchni (jeśli producent nie określił inaczej), na której można podjąć pracę harwesterem, wynosi