Kwalifikacja R.01

styczeń 2019

Długość bruzd wykonanych pługiem LPZ-75 (odległość między środkami bruzd 1,5 m) na zrębie o powierzchni 3 ha wynosi