Kwalifikacja MS.21

czerwiec 2019

Która z podanych czynności stanowi prace niebezpieczne pod względem pożarowym?