Kwalifikacja MS.21

czerwiec 2019

W celu przeprowadzenia analizy zdarzenia przyjmuje się, że pojazdy ratownicze poza terenem zabudowanym poruszają się z prędkością