Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2018

Która forma działania taktycznego polega na oddziaływaniu na ognisko pożaru w celu przerwania procesu spalania?