Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2019

Linię gaśniczą zbudowaną z odcinków W-52 prowadzoną przez górną krawędź betonowego przęsła ogrodzeniowego należy zabezpieczyć