Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2019

Odmiana gaśnicy, w której czynnik roboczy (napędowy) magazynowany jest w oddzielnym zbiorniku, oznaczona jest symbolem