Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2019

Formą działania taktycznego polegającą na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty bezpośrednio zagrożone pożarem jest