Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2019

Zgodnie z normą PN-EN 1846-1 samochód ratowniczo-gaśniczy zakwalifikowany do kategorii 1, o zdolności do poruszania się na określonych powierzchniach, może przemieszczać się po nawierzchniach