Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2018

Linię gaśniczą zbudowaną z odcinków W52, prowadzoną po drabinie ratowniczej dwuprzęsłowej wysuwanej, należy zabezpieczyć