Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2019

Podczas gaszenia pożaru składowiska materiałów palnych użyto jednocześnie 32 prądy gaśnicze wody. Pożar ze względu na wielkość zostanie zakwalifikowany jako pożar