Kwalifikacja MS.20

czerwiec 2019

Zespół czynności podjętych w celu ratowania, poszukiwania lub ewakuacji ludzi i zwierząt oraz ratowania mienia i środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu technicznego nazywa się ratownictwem