Kwalifikacja MS.19

czerwiec 2020

Świeżo wynaczyniona krew na obrazach TK głowy bez podania środka kontrastowego ukazuje się jako obszar