Kwalifikacja MS.18

czerwiec 2019

Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga narzędzia kontaktujące się z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi należą do kategorii wyrobów ryzyka