Kwalifikacja MS.18

czerwiec 2019

Parametry dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorach dla narzędzi chirurgicznych wynoszą