Kwalifikacja MS.18

styczeń 2020

Ile mililitrów środka myjącego zużywa się miesięcznie, jeżeli do jednego procesu mycia myjnia-dezynfektor pobiera 30 mililitrów tego preparatu, a w miesiącu wykonywanych jest 150 procesów?