Kwalifikacja MS.18

styczeń 2020

Które z wymienionych drobnoustrojów posiadają największą oporność na chemiczne środki dezynfekcyjne?