Kwalifikacja MS.18

styczeń 2019

Narzędzia chirurgiczne, tkaniny i wyroby gumowe poddaje się sterylizacji