Kwalifikacja MS.17

czerwiec 2020

Podłożem amfifilowym jest