Kwalifikacja MS.17

czerwiec 2019

Skróty oraz zwroty: SR, XL, retard, long umieszczane są na opakowaniach