Kwalifikacja MS.16

czerwiec 2019

Krzywe izofoniczne powstają przez porównanie głośności tonów o różnych częstotliwościach z głośnością wzorca o zadanych poziomach ciśnienia akustycznego i częstotliwości wynoszącej