Kwalifikacja MS.16

czerwiec 2019

Brak korzyści ze stosowania aparatów słuchowych jest wskazaniem do wszczepienia implantu w zdiagnozowanym