Kwalifikacja MS.16

czerwiec 2019

Uszkodzenie słuchu spowodowane przewlekłym działaniem hałasu w miejscu pracy może z czasem prowadzić do