Kwalifikacja MS.16

czerwiec 2019

Aby prawidłowo osuszyć zawilgocony aparat słuchowy, należy