Kwalifikacja MS.15

czerwiec 2020

Protezą typu nakładowego jest