Kwalifikacja MS.15

styczeń 2020

Płytka Hawleya to aparat