Kwalifikacja MS.15

styczeń 2020

Zbyt szybkie wygrzewanie pierścienia odlewniczego może spowodować