Kwalifikacja MS.15

styczeń 2020

Na podstawie badań Spee´a i Monsona Fehr opracował własną metodę ustawiania zębów, zaliczaną do teorii