Kwalifikacja MS.15

styczeń 2020

Za ruchy boczne żuchwy odpowiada głównie mięsień