Kwalifikacja MS.15

czerwiec 2020

Cecha kąta według Mühlreitera dotyczy