Kwalifikacja MS.14

styczeń 2020

Który test do kontroli sprawności sterylizatora parowego z próżnią wstępną jest stosowany przed rozpoczęciem pracy urządzenia w danym dniu i ma na celu ukazanie skuteczności usunięcia z komory sterylizatora powietrza, zdolności penetracji pary wodnej do poszczególnych wsadów oraz przetestowanie szczelności urządzenia?