Kwalifikacja MS.14

styczeń 2020

Kątnica przyspieszająca na mikrosilnik jest oznaczona paskiem