Kwalifikacja MS.14

styczeń 2019

Na pojemniku preparatu dezynfekcyjnego są zamieszczone symbole B, Tbc, które oznaczają, że spektrum działania preparatu obejmuje