Kwalifikacja MS.13

czerwiec 2019

Przez jaki okres należy przechowywać w gabinecie stomatologicznym zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta?