Kwalifikacja MS.13

czerwiec 2019

Który zapis znakowania zębów według systemu Viohla jest prawidłowy dla „zęba lewego górnego drugiego siekacza mlecznego”?