Kwalifikacja MS.13

styczeń 2020

U pacjenta ze zdiagnozowaną epilepsją w trakcie zabiegu wystąpił częściowy napad padaczki. W tej sytuacji jest konieczne