Kwalifikacja MS.13

czerwiec 2020

Według klasyfikacji Spauldinga narzędzia i sprzęt medyczny kontaktujące się z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi należą do kategorii