Kwalifikacja MS.13

czerwiec 2019

W celu ustalenia zwarcia centralnego pacjent musi znajdować się w pozycji