Kwalifikacja MS.13

styczeń 2021

W trakcie wykonywania zabiegu nastąpiło omdlenie pacjenta. Po natychmiastowym przerwaniu zabiegu, ocenie, że parametry życiowe są zachowane, w pierwszej kolejności należy