Kwalifikacja MS.11

czerwiec 2020

Zauważalny u trzyletniego dziecka upór w powtarzaniu tego samego sposobu postępowania, tak zwane „usztywnienie reakcji”, mające na celu zredukowanie napięcia określane jest