Kwalifikacja MS.11

czerwiec 2019

Zgodnie z modelem piramidy potrzeb Abrahama Maslowa potrzeba bezpieczeństwa