Kwalifikacja MS.11

styczeń 2020

W grupie trzylatków jedno z dzieci niszczy zabawki i zachowuje się agresywnie w stosunku do rówieśników. Który sposób postępowania powinna zastosować opiekunka w pracy z dzieckiem w celu eliminowania jego niewłaściwych zachowań?