Kwalifikacja MS.09

czerwiec 2019

U pacjenta skierowanego na oddział psychiatryczny w celu diagnostyki zaburzeń nastroju terapeuta zaobserwował mimowolne ruchy pląsawicze. Wskazują one na zaburzenia