Kwalifikacja MS.09

czerwiec 2019

Zgodnie z zasadą stopniowania trudności terapeuta powinien rozpocząć pracę z podopiecznym z niepełnoprawnością intelektualną w pracowni witrażu warsztatu terapii zajęciowej od nauki