Kwalifikacja MS.09

styczeń 2020

Bezpośrednio po etapie analizowania dokumentacji medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i pozostałych danych zebranych w wywiadach z osobami znaczącymi, terapeuta powinien