Kwalifikacja MS.09

styczeń 2020

Udział w treningach umiejętności praktycznych podnoszących kompetencje należy zaproponować w szczególności podopiecznym z chorobami