Kwalifikacja MS.08

czerwiec 2018

Podopieczny z nadciśnieniem tętniczym poinformował asystenta o nagłym osłabieniu siły mięśniowej jednej połowy ciała i zaburzeniach czucia. Jednocześnie asystent zaobserwował u niego opadanie kącika ust i trudności z wypowiadaniem się. Opisane objawy mogą wskazywać na wystąpienie