Kwalifikacja MS.08

czerwiec 2018

Który z wymienionych deficytów najwcześniej wystąpi u osób z otępieniem?