Kwalifikacja MS.08

czerwiec 2019

Asystent przygotowuje podopiecznego do samodzielności w zakresie pielęgnacji wyłonionej u niego stomii jelitowej. Przeprowadzając instruktaż wymiany worka stomijnego, udziela mu wsparcia