Kwalifikacja MS.08

czerwiec 2019

Asystent powinien poinformować 40-letniego podopiecznego, który choruje na stwardnienie rozsiane, że może uzyskać wsparcie informacyjne dotyczące możliwości terapii i rehabilitacji ze strony