Kwalifikacja MS.08

styczeń 2019

Asystent w ramach zajęć z silwoterapii powinien zaproponować osobie podopiecznej