Kwalifikacja MS.08

czerwiec 2019

Samotny podopieczny z niepełnosprawnością ruchową zamierza ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego ze środków PFRON. Asystent powinien poinformować go, że dofinansowanie jest możliwe, jeśli dochód miesięczny podopiecznego wynosi do