Kwalifikacja MS.07

czerwiec 2019

Które działania powinien wykonać opiekun w stosunku do podopiecznego z padaczką podczas wystąpienia napadu toniczno-klonicznego?