Kwalifikacja MS.07

czerwiec 2019

Opiekun mierząc tętno u podopiecznej z zaburzeniami rytmu serca, powinien uciskać