Kwalifikacja MS.07

czerwiec 2019

U którego podopiecznego podczas słania łóżka, opiekun powinien pozostawić poduszkę pod głową lub pozostawić uniesione wezgłowie łóżka?