Kwalifikacja MS.07

czerwiec 2019

Który z opisów przedstawia sytuację rodzinną i mieszkaniową podopiecznej?