Kwalifikacja MS.06

czerwiec 2019

Do którego specjalisty powinien zwrócić się opiekun w celu uzyskania wskazówek dotyczących postępowania z podopiecznym niesłyszącym?