Kwalifikacja MS.06

czerwiec 2019

Mobilizując podopieczną ze znaczną nadwagą do aktywnego spędzania czasu wolnego należy zaproponować jej udział