Kwalifikacja MS.06

czerwiec 2019

Oceny stopnia samodzielności podopiecznego w wykonywaniu prac domowych, robieniu zakupów, gospodarowaniu pieniędzmi oraz w korzystaniu z telefonu opiekun może dokonać, wykorzystując skalę