Kwalifikacja MS.06

czerwiec 2019

Niesamodzielnego leżącego podopiecznego z astmą oskrzelową do karmienia łyżką opiekun powinien ułożyć w pozycji