Kwalifikacja MS.05

styczeń 2019

Opiekunka udzielająca pierwszej pomocy dorosłej podopiecznej po stwierdzeniu zatrzymania u niej funkcji oddechowej powinna przystąpić do wykonania