Kwalifikacja MS.05

czerwiec 2019

Do której instytucji powinna złożyć wniosek o dofinansowanie podopieczna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, w celu przystosowania łazienki i kuchni do swoich potrzeb?