Kwalifikacja MS.05

czerwiec 2019

Podopiecznego leżącego w łóżku cierpiącego na duszność spoczynkową opiekunka powinna układać w pozycji