Kwalifikacja MS.05

czerwiec 2018

Opiekunka świadczy pomoc dorosłej podopiecznej cierpiącej od urodzenia na mózgowe porażenie dziecięce, która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Matka podopiecznej chce zrezygnować z pracy w celu sprawowania opieki nad córką. Opiekunka powinna poinformować matkę o możliwości skorzystania przez nią