Kwalifikacja MS.05

czerwiec 2018

Jak należy ułożyć podopieczną leworęczną, aby mogła samodzielnie przyjąć lek w postaci czopka?