Kwalifikacja MS.04

styczeń 2019

Podczas wyjścia na zakupy z podopiecznym od niedawna ociemniałym opiekun medyczny powinien przede wszystkim