Kwalifikacja MS.04

styczeń 2019

W celu ułatwienia adaptacji podopiecznej do warunków życia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym opiekun medyczny powinien w pierwszej kolejności zapoznać podopieczną