Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2019

Jaką wartość w zł stanowi 30 jednostek obliczeniowych przy założeniu, że średnie miesięczne wynagrodzenie za poprzedni kwartał wynosiło 3 000 zł?