Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2019

Mecz piłkarski, wrogo nastawionych do siebie drużyn, podczas którego, jak wynika z rozpoznania, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy, kwalifikuje się, jako imprezę masową