Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2019

Jaką pierwszą czynność powinien wykonać pracownik ochrony osobistej pełniący służbę na terenie rezydencji, w stosunku do nieznanej osoby przebywającej na chronionym terenie?