Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2020

Po wygenerowaniu sygnału alarmowego z chronionego obiektu operator Alarmowego Centrum Odbiorczego w pierwszej kolejności powinien