Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2020

Bezpośrednio po ujęciu osoby i przekazaniu jej Policji konwojent, który przeprowadził przedmiotową czynność ma obowiązek