Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2020

Do transportu wartości pieniężnych w ilości 28 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A, należy przydzielić