Kwalifikacja MS.03

czerwiec 2020

Pracownik ochrony osobistej wezwał osobę awanturującą się do zachowania zgodnego z prawem, która nie zastosowała się do wydanego jej polecenia. Którą kolejną czynność powinien wykonać interweniujący pracownik ochrony osobistej?