Kwalifikacja MS.02

czerwiec 2019

U pacjenta po przebytym udarze mózgu należy za pomocą ortezy AFO wspomagać pracę stopy w obrębie mięśni