Kwalifikacja MS.02

czerwiec 2019

Którą pracę kończyn dolnych umożliwia mechanizm bezpieczeństwa w aparacie reciprokalnym?