Kwalifikacja MS.02

czerwiec 2019

U pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym stosuje się pionizator z regulacją w stawach biodrowych w zakresie