Kwalifikacja MS.01

czerwiec 2019

Diagnostyka dla potrzeb masażu w przypadku występowania blizn nie obejmuje oceny