Kwalifikacja MG.44

czerwiec 2019

Który skrót stosowany jest w oznaczaniu obrabiarek sterowanych numerycznie?