Kwalifikacja MG.44

czerwiec 2020

Jaki będzie koszt jednostkowy wykonania 1 sztuki obudowy, jeżeli firma wyprodukowała 5 000,00 sztuk obudów, a koszty ich wytworzenia wyniosły 150 000,00 zł?