Kwalifikacja MG.44

styczeń 2020

Do sprawdzenia płaskości obrabianej powierzchni należy użyć