Kwalifikacja MG.44

styczeń 2020

Zużyciu korozyjnemu korpusu maszyny można przeciwdziałać,