Kwalifikacja MG.43

styczeń 2020

Wskaż źródło prawa określające minimalną wartość wskaźnika skuteczności hamowania pojazdu samochodowego.