Kwalifikacja MG.43

styczeń 2020

Który pracownik ASO przekazuje klientowi pojazd samochodowy po naprawie i udziela wyjaśnień dotyczących wykonanych usług?