Kwalifikacja MG.42

styczeń 2020

Automatyczne wyłączanie sekcji siewnika punktowego